Zapraszamy na kursy instruktorskie. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego uczestnik szkolenia otrzymuje uprawnienia instruktora dyscypliny sportu o specjalizacji żeglarstwo lub sporty motorowodne (fakultatywnie oba). Dodatkowo absolwent otrzymuje legitymację Instuktora ISSA w wersji plastikowej w języku angielskim. Ukończenie kurs instruktora daje możliwość legalnego zatrudnienia m.in. w: związkach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, różnego rodzaju klubach sportowych i rekreacyjnych, a także klubach komercyjnych. Ponadto osoba posiadająca ww. kurs może współpracować przy wszelkiego rodzaju projektach unijnych, przy których wymagane jest wykazanie przez instruktora uprawnień zawodowych.

Dlaczego warto z nami?

 • ukończenie kursu umożliwia prowadzenie szkoleń żeglarskich na polskie uprawnienia;
 • ukończenie kursu umożliwia prowadzenie szkoleń żeglarskich na uprawnienia międzynarodowe ISSA;
 • stosujemy nowoczesne metody nauczania;
 • szkolenie prowadzi co najmniej dwóch doświadczonych trenerów – możliwość poznania dwóch różnych warsztatów pracy;
 • szkolenie ma charakter bardzo praktyczny – minimum teorii maksimum praktyki;
 • w trakcie kursu nie ma wykładów – zajęcia prowadzone są w trybie warsztatów – efektywne wykorzystanie czasu;
 • programy szkolenia dostosowane do aktualnych wymogów dominujących w branży.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby przystąpić do kursu?

 • należy być biegłym w zakresie, w jakim kandydat będzie prowadził kursy;
 • trzeba mieć ukończone 18 lat;
 • wykształcenie średnie;
 • entuzjastyczne podejście do żeglarstwa.

Jak wygląda szkolenie?

 • proponujemy 3 różne ścieżki szkolenia:
  • instruktor żeglarstwa śródlądowego,
  • instruktor żeglarstwa morskiego,
  • instruktor motorowodny;
 • schemat kursu:
  • seminarium wstępne (3 dni): standaryzacja umiejętności i zapoznanie z podstawowymi, zasadami prowadzenia szkoleń,
  • kurs podstawowy,
  • praktyka,
  • egzamin;
 • seminarium wstępne obejmuje wstępną standaryzację umiejętności i technik wykonywania manewrów oraz zapoznanie z podstawowymi zasadami prowadzenia szkoleń;
 • kurs podstawowy obejmuje: praktyczne utrwalenie umiejętności prowadzenia zajęć;
 • utrwalanie schematu zajęć z kursantami (kandydaci od początku samodzielnie prowadzą zajęcia);
 • podkreślanie naturalnych zalet kandydatów;
 • praca nad obszarami, które wymagają usprawnienia;
 • ćwiczenie nawyków przekazywania informacji zwrotnej.

KURSY ORGANIZOWANE SĄ WSPÓLNIE Z FEDERACJĄ SZKÓŁ ŻEGLARSKICH ISSA

Terminy i szczegółowe informacje na temat najbliższych organizowanych kursów instruktorskich znajdziecie na naszej stronie w zakładce >> Najbliższe wydarzenia